KIERUNKOWE PRZEWIERTY HORYZONTALNEHoryzontalny przewiert sterowany (tzw. przewiert HDD) rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma być ułożona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej głowicy sterującej (wiertnica) prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio precyzyjnie zaplanowanej trasie. W głowicy pilotażowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje możliwość dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostają ominięte i głowica pilotażowa trafia dokładnie do zaplanowanego celu.

 przewiert sterowany

przeweirt sterowany 2 

 

 Rys 1. Etap 1 przewiertu horyzontalnego.
Wiercenie pilotażowe (na czele głowica wiercąca + sonda)
 Rys 2. Etap 2 przewiertu horyzontalnego.
Wciąganie rury (na czele rozwiertak)

 logo pujan1